Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Bebek Melekleri mobil uygulamasına hoşgeldiniz. Bu uygulama ve sağladığı bilgi, içerik, ürün ve hizmetler (hepsi birlikte bundan sonra “Uygulama” olarak anılacaktır), size HuxCreative Yazılım Bilişim Dan.Hiz.Tic.Ltd.Şti (“HC” veya “Biz”) tarafından sağlanmaktadır. Bu Kullanım Koşulları, sizin Uygulama’yı kullanım şart ve koşullarınızı düzenlemektedir.

 

Kullanım Koşulları Değişiklikleri

HC, Kullanım Koşulları’nda, her zaman, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Uygulama’ya değiştirilmiş güncel metni koyarak ve Kullanım Koşulları’nın güncel halinin yürürlük tarihini belirterek değişiklik yapabilir. Kullanım Koşulları’nın yeni hali Uygulama’ya konulduktan sonra, sizin Uygulama’yı devam eden kullanımınız, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Buna göre, bu değişikliklerden haberdar olmanız için, Uygulama’yı her ziyaret ettiğinizde, Kullanım Koşulları’nın yeni bir versiyonunun Uygulama’da yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol etmelisiniz. Kullanıcılar, Kullanım Koşulları’ndaki güncellemeleri kabul etmedikleri takdirde Uygulama’yı kullanmaktan vazgeçebilirler.

 

İletişim Bilgileri

Eğer bu Kullanım Koşulları veya Uygulama’ya ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, HC’nin bir temsilcisi ile info@bebekmelekleri.com veya Mehmet Akif Mah Şahinbey Cad 59/6 Çekmeköy/İstanbul adresine posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

 

İçerik ve Bilgileri Kullanımınız – İçeriğe İlişkin Uyarı

 

Uygulama’da, çeşitli bilgiler, öneriler, tavsiyeler, yazılar, mesajlar, yorumlar, metinler, grafikler, yazılımlar, müzikler, sesler, fotoğraflar, videolar, veriler ve diğer metaryaller (“İçerik”) yer almaktadır. İçerik’in bir kısmı HC tarafından, bir kısmı da Uygulama’yı kullanan kişiler (“Kullanıcılar”) tarafından sohbet (chat) odası, blog, bülten panosu veya tartışma forumlarına Kullanıcılar’ın görüşlerinin koyulması yoluyla sağlanır.

 

HC, Uygulama’ya kendisi veya Kullanıcılar tarafından sağlanan herhangi bir İçerik’in doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti edemez ve bundan sorumlu değildir. Kullanıcılar veya blog yazarları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler tarafından açıklanan görüş, tavsiye, beyan veya bilgiler, HC’ye değil, ilgili Kullanıcı(lar) veya üçüncü kişiye aittir. HC, Uygulama’da yer alan görüş, tavsiye veya beyanların doğruluğu veya güvenirliğini teyit etmemektedir veya bunlardan sorumlu değildir.

 

HC’nin, Kullanıcılar tarafından Uygulama’ya koyulan İçerik’i kontrol etme, düzeltme veya kaldırma yükümlülüğü yoktur.

 

Yukarıdaki hükme halel gelmeksizin, HC’nin tamamen kendi takdirinde olmak üzere ve herhangi bir sebeple, herhangi bir İçerik’i düzeltme, reddetme, kaldırma ve taşıma hakkı vardır.

 

Uygulama’da yer alan İçerik,HC’nin ve Kullanıcılar’ın tıbbi, hukuki, danışmanlık veya diğer bir profesyonel hizmet veya tavsiye vermedikleri anlayışı ile sağlanmaktadır.

 

İşbu İçerik, sadece genel bilgilendirici bir yardım olarak sağlanmaktadır. İçerik, tıbbi veya sağlığa ilişkin bir tavsiye veya kişisel bir probleme ilişkin tıbbi bir tanı veya tedavi amacıyla kullanılmak üzere sağlanmamaktadır. Ayrıca bu İçerik, sizin ya da çocuğunuzun özel sağlık durumunuz hususunda bilgili bir sağlık uzmanının tavsiye ve hizmetinin yerine tutmak amacıyla sağlanmamaktadır. Herhangi bir tıbbi durumda veya yeni bir tedaviye başlamadan önce, her zaman bir doktor veya başka yetkili bir sağlık uzmanına danışınız.

 

Kullanıcılar Tarafından Sağlanan İçerik

Kişisel Bilgileriniz

Bebek Melekleri uygulaması kapsamında beyan ettiğim bilgiler, yapılan kullanım tercihleri, ilgili bilgilerin sunulması ve servislerin sağlanması için HC iş ortakları ile paylaşılabilir.

 

Beyanlar ve Haklar

Siz, Uygulama’ya sunduğunuz, koyduğunuz veya başka bir şekilde Uygulama’da yer almasını sağladığınız tüm İçerik’ten sorumlusunuz. Uygulama’ya İçerik sağladığınızda HC’ye, söz konusu İçerik’in gizli olmadığını ve bu İçerik’i sunmak, koymak veya başka bir şekilde Uygulama’da yer almasını sağlamak hususunda tüm izinleri almış olduğunuzu beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

Kullanıcılar, suç teşkil edebilecek, yasal takip gerektirebilecek, üçüncü kişilerin telif ve sair haklarını ihlal edebilecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğurabilen ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, hakaret ve/veya küfür içeren, herhangi bir din, mezhep, ırk, millet, etnik grup, cinsiyet, cinsel yönelimi aşağılayıcı veya küçük düşürücü, pornografik, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri nitelikte herhangi bir içeriği Uygulama’da kullanamaz. Bu tür İçerik’lerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran İçerik’i sağlayan Kullanıcı ya da Kullanıcılara aittir.

 

Uygulama’ya sunduğunuz, koyduğunuz veya başka bir şekilde Uygulama’da yer almasını sağladığınız İçerik’e ilişkin olarak sahip olduğunuz işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim ve sair haklarınızı (kullanma, türev eserlerini hazırlama gibi), herhangi bir bedel talep etmeksizin ve bir süre kısıtlaması olmaksızın HC’ye devrettiğinizi ve Uygulama’dan üyeliğinizi silmeniz ya da Uygulama’yı kullanmaya son vermeniz hallerinden bu devrin etkilenmeyeceğini kabul etmektesiniz.

 

Yürürlükteki kanunlara ve mevzuata ve işbu Kullanım Koşulları’na uymayı kabul etmektesiniz. Kullanım Koşulları’nı ihlal etmeniz durumunda HC, üyeliğinize son verebilir, Uygulama’ya eklemiş olduğunuz İçerik’i kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir

 

Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Hakları

Mülkiyet

Bu Uygulama’nın tüm hakları HC’ye aittir. Uygulama’da yer alan İçerik, Uygulama’nın yazılımı, görünümü, dizaynı, Uygulama’da görünen ticari markalar, hizmet markaları ve ticari ünvanlar ile Uygulama’nın internet sitesi URL’lerine ilişkin tüm hak ve menfaatler, HC’ye veya onun lisans verenlerine aittir; ve telif haklarına, ticari markalara, patentlere veya diğer mülkiyete ilişkin hak ve kanunlar tarafından korunmaktadırlar.

 

İçerik’i Kullanım Hakkı

HC, size, Uygulama’dan alınmış bir İçerik’i sadece sizin kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için ve İçerik’te veya İçerik ile bağlantılı olarak gösterilen herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya başka bir mülkiyet hakkı uyarılarını kaldırmamanız, eğer böyle bir uyarı yoksa kaynak belirtmek şartıyla, görüntüleme, kopyalama, yazdırma ve dağıtmaya ilişkin, münhasır olmayan, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir hak vermektedir. Uygulama aracılığıyla sağlanan herhangi bir İçerik’i, HC’nin ön yazılı izni olmaksızın başka bir şekilde veya başka bir amaç için kullanamazsınız; bu İçerik’ten türev eserler yaratamaz ve bunları kamuya teşhir edemezsiniz. İşbu Kullanım Koşulları’nda açıkça tanınmamış tüm haklar HC’ye aittir.

 

Ticari Marka Uyarıları

İşbu Uygulama’da kullanılan tescilli olsun veya olmasın tüm ticari markalar, hizmet markaları, logolar ve tasarımlar HC veya diğer üçüncü kişilere aittir. HC veya iştiraklari tarafından sahip olunan herhangi bir ticari marka, hizmet markası, logo veya tasarımı, HC’nin ön yazılı izni olmaksızın kullanamaz veya teşhir edemezsiniz.

 

Reklamcılarla veya Diğer Üçüncü Kişilerle ve Web Siteleri ile İletişiminiz

Uygulama’da bulunan veya Uygulama aracılığıyla ulaşılabilen reklam verenlerle veya üçüncü kişilerle ilişkiniz sadece sizinle ve bu söz konusu üçüncü kişiler arasındadır. Bu kapsamda, reklamı yapılan veya Uygulama’da bahsi geçen mal ya da hizmetlerden ve söz konusu ilişki ile ilgili şart, koşul, garanti ve beyanlardan HC hiçbir şekilde sorumlu değildir. Uygulama içinde yer alan linkler sadece Kullanıcılar’a kolaylık sağlamak içindir ve HC’nin bu üçüncü kişilere ait web sitelerinde yer alan içerik, öğe veya hizmetlere ilişkin bir uygunluk verdiği anlamında değerlendirilmemelidir. Sizin bu sitelere girişiniz veya bu siteleri, içerdikleri içerik, öğe veya hizmetleri kullanmanız konusundaki risk tamamen size aittir.

 

HC, söz konusu üçüncü kişilere ilişkin herhangi bir içerik veya gizlilik uygulamasına veya bu üçüncü kişilerden sağlanabilen herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Siz, HC’nin sizin ile üçüncü bir kişi arasındaki herhangi bir ilişki veya söz konusu üçüncü kişiye Uygulama’da yer verilmesi neticesinde ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarara ilişkin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul etmektesiniz.